Suryan Explains Videos

எதுவும் கடந்து போகும்

 

விரும்பிய ஒன்று விலகி போகலாம்.. நெருங்காத ஒன்று நெருங்கி வரலாம்…

நெருப்பில் இருப்பது போல உணரலாம்.. வழியால் வாழ்க்கை துடிக்கலாம்…

ஒன்றை மட்டும் மறந்து விடாதீர்கள்…

எதுவும் கடந்து போகும்…

Chithirai Thiruvizha ad