Archive - January 27, 2022

Specials Stories

ஒளியும் மொழியும் PC ஸ்ரீராம்!

“ஆமா இவர் பெரிய PC ஸ்ரீராம், Camera தூக்குனவன்லாம் PC ஸ்ரீராம் ஆகிட முடியுமா”, இந்த வசனத்தை வாழ்நாளில் நாம கேக்காம இருந்திருக்க முடியாது. அப்படி Camera...