Suryan FM Twitter Feed

Nawazzudin-Siddiq
Cinema News Specials Stories

The Real Hero ‘நவாசுதீன் சித்திக்’

பாலிவுட் சினிமாவில் நுழைய வேண்டுமென்றாலே அழகாக இருக்க வேண்டும், கலராக இருக்க வேண்டும், உயரமாக இருக்க வேண்டும், உடல் Fit ஆக இருக்க வேண்டும், இப்படி பல...