Archive - December 13, 2023

Cinema News Specials Stories

21 Years of ‘Trisha’

“த்ரிஷா” இந்த 3 எழுத்து 21 வருஷங்களா தென்னிந்திய சினிமா ரசிகர்கள் மனசுல பச்ச குத்துனது போல நிலைச்சிருக்கு. “த்ரிஷா”ன்ற பெயர கேட்டாலே...