Archive - February 5, 2024

Specials Stories

பயனாளர்களிடம் பகிரங்க மன்னிப்பு கேட்டார் META CEO மார்க் ஜுக்கர்பெர்க்!

சமூக ஊடகங்களின் மூலம் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் வயதினரின் வாழ்வில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் விளைவுகள் குறித்து சமூக ஊடக நிறுவனங்கள் எந்தளவு அறிந்துள்ளன...