Archive - June 17, 2021

Specials Stories

சாதனைகளின் மறு உருவம் – லியாண்டர் பயஸ் !!!

லியாண்டர் பயஸ், இவர் ஒரு இந்திய டென்னிஸ் வீரர். 17 ஜூன் 1973-ல், பிறந்த இவர் இந்தியாவை சார்ந்த மிக சிறந்த டென்னிஸ் வீரராக திகழ்ந்து வருகிறார். இவருடைய சாதனைகளை...