Archive - September 12, 2023

Specials Stories

கருப்பசாமி கதை உங்களுக்கு தெரியுமா?

கம்பீர உருவம், கருத்த மேனி, தலைப்பாகை, இடையில் கச்சை, மிரட்டும் விழிகள், முறுக்கிய மீசை மற்றும் கையில் அரிவாளுடன் கோயில் கொண்டிருப்பார். நின்ற கோலம், அமர்ந்த...