Archive - October 18, 2022

Cinema News Specials Stories

Aging Like Wine ‘ஜோதிகா’

என்னதான் கத்தி-ஜா காலம் வந்தாலும் இன்னைக்கும் 90 ‘ஸ் கிட்ஸ் கத்தி-“ஜோ”னு சொல்லும்போது கேக்கறதுக்கு சந்தோஷமாதான் இருக்கும்...