Archive - October 20, 2022

Cinema News Specials Stories

கருப்பின் சிறப்பை கூறி தமிழ் ரசிகர்கள் மனதில் இடம்பிடித்த கவிஞன்!

திரைப்படப் பாடல்கள் என்பது பலருக்கும் பலவிதமான அனுபவங்களையும், உணர்வுகளையும் தருகின்ற இசை ஈர்ப்பு விசை. பொழுதுபோக்காக இருக்கும் திரைப்பட பாடல்கள் பல சமயங்களில்...